fredag 18 december 2009

Riksdagens beslut om sjukförsäkringen mildare än LO:s förslag

Våren 2007 presenterade LO en idéskrift om morgondagens sjukförsäkring, så som man ville se den. Det finns många mycket intressanta infallsvinklar och förslag i denna skrift. Så här skriver LO om hur tiden i sjukförsäkringenbör maximeras, och varför detta bör ske:

"Inte minst kan en tidsgräns för sjukpenningen bidra till att lösa problemet med att människor som varit sjukfrånvarande faller mellan stolarna när försäkringskassan och arbetsförmedlingen ser situationen ur skilda perspektiv. Det markeras när det absolut senast är dags att ansvaret för en människa flyttas från den ena myndigheten till den andra. Detta skulle eliminera risken för att människor tappas bort eller knuffas mellan myndigheterna.

Begränsningen för perioden med sjukpenning kan lämpligen bestämmas till omkring 14 till 15 månader. Perioden får inte vara för kort med tanke på att den både ska inrymma tid för medicinskt tillfrisknande och rehabiliteringsåtgärder. Undantag från tidsbegränsningen måste också vara möjliga. Exempelvis om återgång i arbete förväntas inom rimlig tid, om den sjukskrivne genomgår medicinsk behandling, eller om den medicinska situationen kräver det."

LO föreslår alltså att tiden i sjukförsäkring begränsas till maximalt 14-15 månader. Den gräns riksdagen beslutat om ligger på 2,5 år, dvs den dubbla tiden. LO föreslår att undantag medges. Riksdagen har tagit beslut om samtliga de undantag LO föreslår, samt ytterligare några. Riksdagens beslut är alltså betydligt mer generöst än vad LO föreslog i sin rapport.

Socialdemokraterna däremot vill avskaffa tidsgränsen för sjukskrivning efter vad man sagt i de senaste veckornas debatter. Det går rakt mot LO:s förslag, och skulle återinföra alla de problem som LO pekar på i sin rapport.

torsdag 17 december 2009

Klimatkonferensen och massor med snö

Klimatmötet i Köpenhamn havererar. Danske statsministern har nu gett upp helt med försöken att presentera ett utkast till klimatavtal. Ordet fiasko ligger onekligen nära till hands.
Samtidigt läcker den ena forskningsskandalen efter den andra ut där flera av världens klimatforskares är inblandade. Varför döljer man fakta? Varför rapporteras inte från mätstationer i Ryssland? Varför flyttas mätstationer som inte bekräftar larmrapporter om klimatförändringar?

Jag kan varken förneka eller bekräfta eventuella klimatförändringar och försiktighetsprincipen bör naturligtvis alltid råda. Men det är aldrig bra när man får ett intryck av att forskarna måste ”justera” sina resultat för att de skall passa in i samhällsdebatten och framförallt inom ”mallen” för att maximera sina chanser till forskningsanslag.

Risken är alldeles väldigt stor att klimatforskningen blir så smal att vi missar många av de signaler och tendenser som kanske är den egentliga faran inför framtiden.

Någon upptining av permafrosten verkar i alla fall inte vara i akut annalkande. Här i Stockholm skall jag strax försöka ta mig fram till centralstationen genom det snökaos som råder ute. Om jag har tur så håller både lok och vagnar så att jag kommer hela vägen till Vederslöv i kväll också.

Om inte någonting väldigt dramatiskt händer så kommer det att bli en väldigt vit jul i år.
Det är bara att njuta!

måndag 14 december 2009

Lucia i Växjö domkyrka


Lucia i Växjö domkyrka (för övrigt mitt 5:e luciatåg i år, men lucia kan man aldrig få för mycket av) Kan man tänka sig något vackrare? Och varje år så tycker jag att det här var verkligen det bästa, vackraste och mest stämningsfulla luciatåget – någonsin! Och varje år blir jag lika glatt överraskad över att ”årets” luciatåg slår en ny toppnotering.
Men i år var det inte bara en känsla – det var verkligen så. 140 otroligt duktiga musikelever från Katedralskolan, skickliga musiklärare och en underbart vacker lucia. (Johanna – du är underbar!) Till detta kan läggas att årets version av ”Staffansvisan” nådde nya svindlande höjder.

Om du vill må riktigt gott en stund så skall du koka en kopp te, hämta en pepparkaka (den behöver inte vara hembakad – Maxis ”hemköpta” fungerar utmärkt), sätt dig bekvämt framför datorn och ladda ner luciafirandet från Växjö domkyrka från Svt.

Luta dig tillbaka och låt dig värmas – inifrån!


fredag 11 december 2009

Frukost på residenset!

Idag hade jag möjlighet att vara med på landshövdingens kreativa frukostmöte "Framtid Kronoberg". Jag har tyvärr inte kunnat vara med så många gånger då de oftast har legat tidigt på onsdagarna. Jag passade därför särskilt på att tacka för att de hade valt fredag morgon – den här gången!

Framtid Kronoberg tål att noteras som fenomen. Det är ett mycket positivt initiativ som vår landshövding Kristina Ahlsér satte igång när finanskrisen härjade som värst. Tanken var att alla goda krafter skulle samlas för att skapa en kreativ plattform för – "hur vi går stärkta vidare", som något slags övergripande tema.

Här i Småland är det ju inte heller så svårt att hitta kreativa krafter – det vimlar av dem.
Nu har residenset fått fungera som inspirerande plattform med vår duktiga landshövding som motor.

Trägen vinner och visst ser vi positiva tecken på att det vänder – åt rätt håll!

Vår förra rektor, Magnus Söderström, var också med på morgonmötet och berättade om "utbildning och innovation". Det är alltid lika roligt att lyssna på honom. En strålande pedagog med inspirerande budskap. De växer inte precis på alla träd!

torsdag 10 december 2009

Luciatåg och 7 timmars debatt

Nobeldagen fick en värdig inledning med stämningsfullt och traditionsenligt Luciatåget i bankhallen kl 8.00. Årets första stora luciatåg!
Det är svårt att inte bli tagen av alla vackra sånger som framförs av de klockrena rösterna från Adolf Fredriks musikklasser. Julstämningen börjar så sakta att infinna sig.

Årets ”lucia-tankar” förmedlades av prästen Hans Weichbrodt. Han berättade om den katolske prästen – Maximilliam Kolbe – vars liv var ett levande vittnesbörd om att en levande tro får konsekvenser. För Kolbes del innebar det att han fängslades (efter att ha gömt judar), fördes till koncentrationsläger och så småningom sattes i dödscell (efter att ha tagit en annan mans plats) där han dog!
En stor man, som får, med sitt liv, förmedlar något om medmänsklighet, mod, inre styrka och osjälvisk godhet.

Kort efter den stämningsfulla inledningen av dagen, var vi tillbaka i ”verkligheten” igen. Idag handlade verkligheten om en sju timmar lång debatt med utbildningsutskottet i kammaren. Ämnet för dagen var utskottets budget för 2010 d v s ”Grundskola, högre utbildning och forskning”, ”Studiemedel” och ”Rektorsutbildning”. Efter tre betänkanden och sju timmars debatt så kunde vi då äntligen votera om detta kl 16. Tilldelningen till grundskola och högskola, höjda studiemedel (inklusive höjt fribelopp) och obligatorisk rektorsutbildning är besluten i korthet.

Debatten blev, i vanlig ordning, en aning yvig. Det är lite svårt att följa oppositionens ”röda tråd”. Vänsterpartiets företrädare hävdade, med bestämdhet, att vår höjning av studiemedel handlade om 4:-/vecka d v s 16:-/mån. Hur hon kunde få de 431:-/mån som stod angivna i beslutet att bli 4:-/vecka är fortfarande en gåta. Hon tog också debatten till nya höjder när hon hävdade att dagens studenter lever som "fåglar"!

Man kan onekligen känna att det finns ett visst fog för ytterligare läsa-skriva-räkna-satsningar i skolan. Det är inte bara gårdagens TIMSS-rapport som förstärker känslan av att kunskapen i Ma är ganska bräcklig. En helt vanlig debatt i Sveriges Riksdag bekräftar det intrycket!

onsdag 9 december 2009

Nobelpris och fjaskorapport om skolan!

En händelse som ser ut som en tanke. Nobelpriset delas ut samma dag som skolverket presenterar sin rapport från TIMSS (internationell studie av avancerad kunskap i matematik och fysik hos gymnasieelever).

Det är 13 år sedan förra undersökningen gjordes, men resultatet är onekligen nedslående. Sverige formligen rasar i den senaste internationella kunskapsmätningen TIMSS. Vi kommer på näst sista plats när det gäller gymnasieelevernas kunskap i matematik av de tio länder som ingår i studien. I fysik hamnar vi på femte plats.Inget av de länder som deltog i den förra mätningen 1995 har tappat så mycket. Bara en procent av eleverna når upp till det högsta resultatet i matte medan andelen som inte ens anses ha en medelgod kunskapsnivå nästan har fördubblats.

Det är alarmerande siffror, som dessvärre bekräftar den bild som även svenska skolorgan ger.

Vad kan vi då lära av detta?

Ja, knappast att vi kan slå oss till ro och förvänta oss att världens godhet skall omfamna oss och våra ungdomar. Jag får i alla fall en stark bekräftelse på att Alliansens skolpolitik måste prägla svensk skola under en lång rad av år. Kvalité måste bland annat utvecklas genom tidigt stöd, välutbildade lärare, en tydlig uppföljning och ett gott ledarskap. Med andra ord, självklara ingredienser i Alliansens skolpolitik.

Måtte vi bli bevarade från en återgång till den kravlösa och ansvarslösa politik som har svikit både ungdomar och lärare i deras efterfrågan på tydlig och långsiktig inriktning av skolans uppdrag!

tisdag 8 december 2009

Obegripligt hård tolkning!

I går eftermiddag var jag i Radio Kronoberg och pratade sjukförsäkring och omförsäkring. De senaste dagarnas debatt har präglats av ett ganska stort mått av förvirring kring sjukförsäkringsreglerna och konsekvenserna av beslutet som vi skall fatta den här veckan.

Jag är naturligtvis upprörd över den fyrkantiga linje som försäkringskassan valt att använda vid deras tolkning av sjukförsäkringsreglerna. Det är därför helt nödvändigt med det förtydligande som Alliansen i socialförsäkringsutskottet kommer att presentera idag.

Konsekvenserna av försäkringskassans tolkning, som gör att svårt sjuka personer ska prövas mot hela arbetsmarknaden, står helt i strid med regeringens intentioner.
En lag kan aldrig detaljreglera varje individuell situation men när man tolkar gällande lagar måste ändå det övergripande målet vara att man letar efter lagens intentioner (är man osäker så kan man ju alltid kontakta lagstiftaren!)

Om man granskar antalet rättsfall mot försäkringskassan så bekräftas att de har valt en obegripligt hård tolkningslinje. 25% av alla som driver sin sak vidare i en
tvist mot FK - får rätt !
(att jämföra med Migrationsdomstolen där 8% får rätt)! Detta är en mycket hög siffra. Fallen med de gravida kvinnorna, där samtliga har fått rätt mot FK, bekräftar också att de har valt en så hård tolkning av lagen att den ofta inte håller i en rättslig prövning. Det är en obegripligt hård linje.

För mig som kristdemokrater är det inte möjligt att acceptera att svårt sjuka personer ska tvingas söka arbete. Svårt sjuka och cancersjuka som varit sjukskrivna i ett år ska ha möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80% så länge de är i behov av det. Det får inte råda några tvivel om det och därför är dagens utskottsinitiativ både viktigt och nödvändigt.

Förhoppningsvis så är detta förtydligande tillräckligt för att den fortsatta tolkningen av lagen skall följa dess intentioner. För oss som politiker återstår nu att följa upp konsekvenserna – noga!

Jag utesluter inte ytterligare justeringar och kompletteringar av lagen framöver!

Lyssna på hela debatten här (den börjar ca 5 min in i programmet)

Läs gärna också SvD:s utmärkta ledare idag (Det gäller att få lite distans i debatten)

lördag 5 december 2009

En av årets höjdpunkter!

Så hade jag då, än en gång, förmånen att få vara med om utdelandet av Ritht Livelihood-priset (mera känt som det ”Alternativa fredspriset). Priset delas alltid ut här i riksdagen, i slutet av året. Om man inte tror att ”vanliga” människor kan göra skillnad - så är detta en av årets absolut bästa tillfälle att tvingas omvärdera livet.

Priset delas ut till fyra olika personer som har gjort världen lite bättre. Det är svårt att beskriva hur inspirerande det är att få träffa alla dessa människor, från olika delar av världen, som har gjort skillnad. Starka personligheter, utan speciella förutsättningar som har bestämt sig för att bidra til en bättre värld!

Årets pristagare är fyra personer som, på olika sätt, har gjort fantastiska insatser för att förbättra livet för mänskligheten.

Läs och låt dig inspireras:

David Suzuki (Kanada) får årets hederspris ”för sitt livslånga förespråkande av forskarsamhällets sociala ansvar, och för sitt omfattande bidrag till ökad medvetenhet kring riskerna med klimatförändringarna och uppbyggandet av ett folkligt stöd fören politik som verkligheten tar sig an dessa frågor.”

René Ngongo (Demokratiska Republiken Kongo) hedras ”för sitt mod i konfrontationen med de krafter som förstör Kongos regnskogar, och för sitt arbete med att skapa politiskt stöd för ett bevarande och hållbart nyttjande av dessa skogar.”

Alyn Ware (Nya Zeeland) får priset ”för sitt effektiva och kreativa arbete i två decennier med fredsutbildning och med att befria världen från kärnvapen.”

Catherine Hamlin (Etiopien) belönas ”för att under 50 år ha behandlat patienter med obstetrisk fistula (en förlossningsskada) vilket gett många tusen av Afrikas fattigaste kvinnor hälsan, hoppet och värdigheten åter.”

Jag låter Catherine Hamlins egna ord från hennes anförande lysa som en ledstjärna för oss alla:

”In as much as you have done it for the least of these, you have done it for me.”

fredag 4 december 2009

Demokratin fungerar faktiskt!

Vi lever i ett demokratiskt land och jag har än en gång fått bekräftat att demokratin fungerar i Sverige. Det finns möjlighet att påverka och statliga myndigheter kan ibland släppa prestigen och ändra på felaktiga beslut.

Sent i går kväll fick jag nämligen reda på att generaldirektören för Naturvårdsverket hade backat från sitt tidigare besked. Remisstiden för Bolmentunneln förlängs. Helt i enlighet med önskemål från berörda remissinstanser.

Man bestämde sig alltså för att lyssna på en enhällig opinion bestående av kommunföreträdare, markägare, landshövdingen och mitt eget inlägg bestående av ett öppet brev till berörda generaldirektör.

Klokt beslut!

Det är uppmuntrande när myndigheter kan släppa lite på myndighetsperspektivet, kliva ner till medborgarna, lägga örat mot marken och både lyssna men framförallt också ta intryck!

torsdag 3 december 2009

Öppet brev till Naturvårdsverkets GD!

Idag har jag skickat iväg ett "öppet brev" till Naturvårdsverkets generaldirektör.
Bakgrunden är Naturvårdsverkets, mycket, tveksamma sätt att handskas med Bolmentunnelprojektet.

Om man vill göra en sammanställning av hur man INTE skall handskas med en demokratisk process gentemot våra medborgare - då skall man specielgranska Naturvårdsverkets process med Bolmentunneln.


Listan på felaktig och odemokratisk handläggning kan göras obehagligt lång.
Med tanke på att vi talar om ett statligt verk med ett extra stort ansvar för att demokratin respekteras för att upprätthålla respekten för demokratiska processer så är det här extra problematiskt.

Förhoppningsvis finne det fortfarande kvar lite sans och sunt förnuft. Min förhoppning står till att generaldirektören släpper prestigen och tittar på ärendet en gång till - med nya, utvilade och demokratiska ögon!

Läs hela brevet på min hemsida

Nu lämnar jag Naturvårdsverket för ett ögonblick. Det är dags att förbereda sig för kammardebatt med Näringsutskottet. Idag skall vi debattera "Regional tillväxt".
Sverige slutar inte vid tullarna - är den korta sammanfattningen av mitt anförande.

onsdag 2 december 2009

Får man vara kristdemokrat inom LO?

Det är inte första gången som facken uppträder som politisk megafon, men frågan är om det inte är dags för ordförande Wanja Lundby-Wedin att prata i klartext.
Bakgrunden är att Joakim Widell som har fått sparken från två fackliga uppdrag i Transport.

Orsak: Att han är aktiv Kristdemokrat!

Svenska Transportarbetareförbundet menar att Kristdemokraterna ”driver en anti-facklig politik i regeringsställning”. Ett minst sagt märkligt uttalande eftersom Kristdemokraterna står bakom både den svenska modellen och exempelvis värnar LAS.
Tyvärr är fallet med Joakim Widell inte unikt. Det har hänt flera gånger att kristdemokrater utestängts från facklig verksamhet inom LO.

Det börjar bli dags för Wanja Lundby-Wedin att svara på frågan om LO:s nya rekryteringspolicy innefattar kontroll och politisk registrering för att man skall bli godkänd för ett ”förtroendeuppdrag” inom deras fack?

Motion gör svenskarna smartare

Så har då även DN bekräftat att min intensiva aktivitetsnivå under tonåren var en korrekt investering (även om det inte var det som var drivkraften när jag ägnade varje ledig stund åt att rida eller åka skidor – utan bara njöt av livet) känns det extra bra. Forskare har nämligen verifierat att ”motion är det som gäller om Sverige ska få en smartare befolkning. Killar som har bra kondition i 18-årsåldern presterar bättre på intelligenstester än sina mer stillasittande kamrater.”
Som om inte det var nog så får vi veta att ”tidigare studier har visat att motion är bra även för flickors tankeförmåga. Det verkar till och med som om kopplingen är ännu starkare hos tjejerna”, konstaterar forskarna.
Läs hela artikeln här

Jag gör mitt bästa för att bibehålla en del av den fysiska styrkan från ”ungdomens glada dagar”. Tur att jag har mitt arbetsrum på 5:e våningen här i riksdagen. Huvudregeln är dessutom att hissen bara får användas i extrema nödsituationer!


Så måste vill jag också gratulera Helena Jonsson!!!
En kvinnlig skidskytte blir den första som tar hem bragdguldet till sin sport. Hon klarar att leva upp till dem i den oerhört nervpressande idrotten skidskytte. Svenskt skidskytte dog inte med Magda - den lever i allra högsta grad och banerföraren heter Helena Jonsson!

tisdag 1 december 2009

Ett bortglömt folk

Dagens lunchmöte var någonting alldelens extra.

Rebiya Kadeer var i riksdagen och vi var fyra riksdagsledamöter som var inbjudna till en informell lunch med denna fascinerande kvinna. Efter sex år i kinesiskt fängelse så släpptes hon. I sin bok ”Dragon fighter – One Womans Epic Struggle for Peace with China”, beskriver hon den kamp för frihet och mänskliga rättigheter som är ständigt närvarande för hennes folk ugurerna. Ett bortglömt folk i skuggan av det stora landet Kina.

”Våra naturtillgångar har blivit vår förbannelse” uttrycker sig Regiya. Vårt ”rika” land är en lockelse som Kina inte kan motstå. Deras metoder är gränslösa och obarmhärtiga.

Varför är inte dessa övergrepp mot det här folket mer uppmärksammat i svensk media?

måndag 30 november 2009

En man som gör skillnad!

Läkarstämman avslutades förra veckan i Stockholm. Under stämman passade också KLM (Kristna läkare och medicinare) på att träffas. Doktor Denis Mukwege från Kongo var en av gästerna.

Att höra om hans arbete bland detta krigshärjade land där barn och kvinnor systematiskt utnyttjas är en dramatisk upplevelse. Hans, och hans medarbetares, heroiska insatser på sjukhusen ger glimtar från ett liv långt, långt från den hysterisk ”julnojan” som präglar svensk media.

På en direkt fråga om och var man kan finna hopp i Kongo svarar Denis Mukwege omedelbart – kyrkorna! Kyrkorna och de kristnas roll kan inte understrykas nog mycket – enligt honom. De kristna gör skillnad och spelar roll. Doktor Mukwege, som själv är en djupt troende kristen, har inte valt att göra som många av hans kollegor, nämligen lämna landet för ett välavlönat arbete och ett bekvämt liv i väst. Han har valt att ”göra skillnad” bland sitt eget folk och arbetar kvar under obeskrivliga förhållanden i ett land där våld och övergrepp är ständigt närvarande. Det skapar respekt!
Han och hans medarbetare är värd all beundran och vårt helhjärtade stöd.
Jag är tacksam över att ha fått möta en stor man med ett så stort och varmt hjärta.

fredag 27 november 2009

Lovord på schemat

Det går inte att komma ifrån. Jag är en väldigt stolt storasyster. Vi är många som ofta sänder en tacksamhetens tanke till alla pedagogiska hjältar som arbetar på våra skolor runt om i landet. Min lillasyster hör definitivt till en av de där eldsjälarna.
Som älskar sitt jobb, som klarar av att möta vitt skilda behov bland sina elever, som vågar förnya sig, som har respekt och förtroende för sina elever och därmed också skapar en miljö av lustfyllt lärande i sitt klassrum.
Vad kan då ”nyckeln” vara? Det går naturligtvis inte att plocka ut en enda enskild orsak till varför vissa lärare skapar den ”goda” miljön där inlärning är en självklar del av helheten. Men inte tror jag att det är oviktigt att årskurs 6 på Mandaskolan i Luleå har lovord på skolschemat. Det inger det hopp när tolvåringar obesvärat kan ge men också ta emot komplimanger de får? Varje vecka utser de Veckans stöttare – någon som är hjälpsam, som sticker ut, som är en förebild och stöttar och tröstar.
Hon är strategisk, min kära syster Lena, när hon beskriver sin arbetsmetod där lovord är schemalagt.

”I skolans värld är det vanligt att fokusera vid problemet. Här finns en tydlig tanke om att lyfta det som är bra.”

Jag är övertygad om att världen skulle bli lite bättre om alla skolor kunde – likt Lenas klass på Mandaskolan – införa lovord på schemat. Om man inte lärt sig att uppskatta sig själv så är det nämligen svårt att uppskatta andra. Men ett är säkert – man kan öva sig!

Läs mer om Lenas projekt i senaste numret av "Kyrknyckeln"


torsdag 26 november 2009

Världens bästa bilbygge!

Politisk retorik är bra. Klok politisk retorik är bättre. Klok och balanserad politisk retorik är bäst.

Jag vet att det politiska spelet handlar om att förstora motståndarnas fel, att blåsa upp misstag och undergräva allt som går att undergräva. Men det gäller att inte tappa fotfästet!
Tomas Eneroth har, den senaste tiden, haft lite problem med markkontakten! Först fick han ”vittring” på Vattenfall och gjorde vad han kunde för att hålla liv i den tråden. Precis när han var uppvärmd så passar GM på att dra sig ur SAAB-affären. I sin iver att skapa rubriker och få uttala sig så glömde han bort var gränsen för sin egen kompetens gick. Han glömde bort den där hårfina gränsen mellan att dra nytta av motståndarnas misstag och själv bli ett misstag.
Saab är ”världens bästa bilbyggare”, sa han tvärsäkert i sitt uppvärmda tillstånd. Till och med Aftonbladet blev emellertid en aning fundersamma över var socialdemokraternas näringspolitiska talesman hade skaffat sig fördjupad kunskap inom industriell ekonomi. I en uppfriskande granskning fördjupar de sig därför i Eneroths CV för att försäkra sig om att där kunna hitta bekräftelse på en stor och djup kunskap inom den internationella bilindustrin hos nämnda talesperson. Den delen av CV:t verkar emellertid förvånansvärt luftigt och innehållslöst. Möjligen lika befriat från innehåll som den retoriken i sin helhet. Ibland når den granskande journalistiken nya höjder.

Läs hela artikeln här

onsdag 25 november 2009

Kulturtoppen


För en tid sedan fick alla vi riksdagsledamöter en fråga om våra största kulturupplevelse. Allt sammanställdes och har nu blivit en bok.
Här kan du läsa mina svar:

Vad är din största scenupplevelse?
Musikalen "Dacke" - spelad i Kronobergs slottsruin strax utanför Växjö. Jag är osäker på året men det kan ha varit någon gång
1994-95. En fantastisk helhetsupplevelse.
Vilken är den bästa bok du har läst?
Svår fråga - det finns så många bra böcker. Jag nämner fem helt olika böcker som har gjort stort intryck på mig och gett mig fantastiska läs-upplevelser. Två vuxenböcker som närmar sig svåra livsfrågor på ett stillsamt och respektfullt sätt - utan att väja för det svåra och tre barn/ungdomsböcker som med fördel kan läsas och begrundas av alla vuxna (det som är bra för barn är alltid bra för vuxna också). Här kommer dem:

1) Tisdagar med Morris av Mitch Albom

2) När träden avlövas ser man längre från vårt kök av Tomas Sjödin

3) Momo - eller kampen om tiden av Michael Ende

4) Godnatt Mister Tom av Magorian Michelle

5 Narniaserien av C S Lewis

Vad är din största konstupplevelse?
Liten Picassoutställning på franska rivieran i en liten stad som heter Antibes. Året var 1978. Jag var ung, utställningen var placerad i ett litet hus där Picasso hade bott några år och jag blev tagen av den och av omgivningen, stämningen och livet.

Vilken är den bästa film du har sett?
Amazing Grace - En film om den brittiska parlamentarikern William Wilberforce. En uppmuntrande film för alla oss som tror på demokratins kraft. Det är helt obegripligt att denna film aldrig gick upp på de svenska biograferna.




tisdag 24 november 2009

Besök på Vederslövs skola

Igår besökte jag skolan i Vederslöv. Jag ville möta rektor och lärare och höra deras upplevelse av den anmälan som gjorts till Skolinspektionen. Skolan är ju anmäld för att en elev läste trosbekännelsen under ett historiskt projekt som hela skolan var involverad i under en hel dag. Det är alltid lika roligt att komma ner till skolan. Skolan har några turbulenta år bakom sig. Under en period brottades man med olika typer av problem bland eleverna. Ett målinriktat och strukturerat arbete där både elever, föräldrar lärare och skolledare har varit aktiva, har emellertid återfört arbetsro och skolan.

Jag var naturligtvis intresserad av att prata både med elever, lärare, rektor och annan personal.
Det är också intressant att höra deras version av det projekt som lett fram till en anmälan till skolinspektionen. Det går inte att ta miste på att inspiration, entusiasm och arbetsglädje har nått nya höjder som en konsekvens av ett mycket roligt, ämnesövergripande projektet.
Alla är emellertid inte lika glada. I lördagens Smålandspost publicerades min debattartikel under rubriken ”intoleransen fick ännu ett ansikte”. I artikeln konstaterar jag bland annat att
”några få högljudda humanister med starka religionsfobiska drag som tror att Sverige blir ett lyckligare land om vi förtränger vår bakgrund av kultur, historia och religion. Risken är att dessa militanta debattörer får stå oemotsagda och därmed driver samhällsutvecklingen mot en historielös, religionsfri och kulturlös samhällsinriktning.

När dessa debattörer talar högt och brett om diskriminering och intolerans så handlar det oftast om att allt som inte bekräftar den egna ståndpunkten är kränkande. De som förespråkar öppenhet och tolerans är ofta de mest slutna och mest intoleranta. Tolerans mot det man själv tycker är rätt och riktigt är nämligen inte speciellt generöst och modigt.”

Läs hela artikeln

Stockholmsdamen som har gjort anmälan till skolinspektionen verkar ha gjort till sin livsuppgift att utrota alla antydningar av religiösa inslag i svenskt samhällsliv. Hennes anknytning till Vederslöv är alltså obefintlig, men det hindrar henne naturligtvis inte att anmäla skolan i Vederslöv eftersom hennes ”uppdrag” tydligen sträcker sig över hela Sverige. Jag noterar med en viss förvåning att hon betraktar sig själv som ”frilandsskribent”.

De flesta från hennes skrå brukar vara mycket noga med att understryka vikten av det fria ordet och yttrandefrihet. Denna dam blir i stället en patetisk bekräftelse av mina påståenden om att ”…de som förespråkar öppenhet och tolerans är ofta de mest slutna och mest intoleranta..”. Hon hävdar nämligen att eftersom jag ifrågasätter konsekvenserna av det samhälle som hon förespråkar så skall hon bedriva kampanj för att tysta mig och se till så att jag inte blir återvald. Spännande! En förespråkare för yttrandefriheten vill tysta alla som inte bekräftar hennes egna åsikter. Kan det bli mycket tydligare än så!

lördag 21 november 2009

En ideell armé

Det är missionsauktionstider här i Småland. Idag var det dags för missionsauktions i Dänningelanda. Jag var där och mitt uppdrag var att förmedla rätt sak till rätt köpare och ta rätt betalt efter varje utrop.
För dem som inte har varit på en missionsauktion säger jag – någonting fattas er i livet!
Även om auktionerna har ändrat karaktär från den tid då syföreningarna samlades under året och handarbetade för att sedan auktionera ut sina alster i slutet av året, till att numera vara en plats där utropen kännetecknas av allt från penslar och sopkvastar till brödlimpor, ostkakor och hembakat godis, så är konceptet detsamma.
Några beundransvärda eldsjälar samlas under året. Handarbeten har kanske bytts ut mot träslöjd eller annat hantverk. Men den oegennyttiga drivkraften att producera någonting, bara för glädjen att kunna skänka det och sedan kunna ge bort alla pengarna till dem som har det sämre – den finns kvar. Det finns inte en tanke på att någon skulle begära ersättning för sin arbetsinsats. Allting görs på frivillig väg – utan tanke på egen vinning, bara för glädjen att kunna hjälpa ”sin nästa”.
Denna ideella armé av självklara idealister som finns runt omkring i våra byar är värda all beundran. Men även alla dem som kommer till auktionerna, osjälviskt köper limpor, godis och hantverk till höga överpriser. Som bidrar till gemenskapen, glädjen och värmen som alltid infinner sig när människor samlas för att tillsammans göra gott.Ikväll kunde vi konstatera att kvällens auktion hade inbringat drygt 20 000:-. Pengar som oavkortat kommer att förmedlas till välbehövliga hjälpinsatser i kristdrabbade länder. Jag är lyckligt lottad som får leva i en bygd där medmänsklighet och givmildhet är en självklar del av livet.

På väg mot nya höjder

Det har varit en lång process. Mitt behov av att väga för- och nackdelar har naturligtvis spela roll. Samt en inneboende spärr som innebär att jag inte automatiskt betraktar allt nytt som det bästa som världen har skådat (inte heller nödvändigtvis något ont, men allt skall tåla en genomgående prövning) Jag erkänner villigt att det också kan finnas ett samband mellan en viss eftertänksamhet och min förhållandevis mogna ålder.
Efter noggranna övervägande har jag nu emellertid bestämt mig för att ge det en chans. Jag blir en i mängden. Jag ger mig ut i "rymden", mot nya höjder – på riktigt. Jag släpper lite av kontrollen och börjar alltså blogga!
Några inriktningsmål har jag emellertid satt upp för mig själv och mitt bloggande.
Jag kommer att bespara alla eventuella läsare detaljerna kring mitt och min familjs privatliv, shopping, mode eller andra trender.
Jag kommer att koncentrera mig kring aktuella politiska händelser – även om det blir med en lite mer personlig och avslappnad stil än jag vanligtvis använder i mina debattartiklar. Dessutom kommer jag mina tankar att handla om högt och lågt, Småland och världen, stort och litet, mycket viktigt och ibland ganska oviktigt - kort sagt livet i stort. Men hur tankarna kommer att formuleras i detalj får framtiden utvisa. Jag ger inga definitiva löften bara lösa inriktningar.
Välkommen alltså att ta del av mina tankar ”under ekarna i Wederslöf”.