fredag 18 december 2009

Riksdagens beslut om sjukförsäkringen mildare än LO:s förslag

Våren 2007 presenterade LO en idéskrift om morgondagens sjukförsäkring, så som man ville se den. Det finns många mycket intressanta infallsvinklar och förslag i denna skrift. Så här skriver LO om hur tiden i sjukförsäkringenbör maximeras, och varför detta bör ske:

"Inte minst kan en tidsgräns för sjukpenningen bidra till att lösa problemet med att människor som varit sjukfrånvarande faller mellan stolarna när försäkringskassan och arbetsförmedlingen ser situationen ur skilda perspektiv. Det markeras när det absolut senast är dags att ansvaret för en människa flyttas från den ena myndigheten till den andra. Detta skulle eliminera risken för att människor tappas bort eller knuffas mellan myndigheterna.

Begränsningen för perioden med sjukpenning kan lämpligen bestämmas till omkring 14 till 15 månader. Perioden får inte vara för kort med tanke på att den både ska inrymma tid för medicinskt tillfrisknande och rehabiliteringsåtgärder. Undantag från tidsbegränsningen måste också vara möjliga. Exempelvis om återgång i arbete förväntas inom rimlig tid, om den sjukskrivne genomgår medicinsk behandling, eller om den medicinska situationen kräver det."

LO föreslår alltså att tiden i sjukförsäkring begränsas till maximalt 14-15 månader. Den gräns riksdagen beslutat om ligger på 2,5 år, dvs den dubbla tiden. LO föreslår att undantag medges. Riksdagen har tagit beslut om samtliga de undantag LO föreslår, samt ytterligare några. Riksdagens beslut är alltså betydligt mer generöst än vad LO föreslog i sin rapport.

Socialdemokraterna däremot vill avskaffa tidsgränsen för sjukskrivning efter vad man sagt i de senaste veckornas debatter. Det går rakt mot LO:s förslag, och skulle återinföra alla de problem som LO pekar på i sin rapport.

torsdag 17 december 2009

Klimatkonferensen och massor med snö

Klimatmötet i Köpenhamn havererar. Danske statsministern har nu gett upp helt med försöken att presentera ett utkast till klimatavtal. Ordet fiasko ligger onekligen nära till hands.
Samtidigt läcker den ena forskningsskandalen efter den andra ut där flera av världens klimatforskares är inblandade. Varför döljer man fakta? Varför rapporteras inte från mätstationer i Ryssland? Varför flyttas mätstationer som inte bekräftar larmrapporter om klimatförändringar?

Jag kan varken förneka eller bekräfta eventuella klimatförändringar och försiktighetsprincipen bör naturligtvis alltid råda. Men det är aldrig bra när man får ett intryck av att forskarna måste ”justera” sina resultat för att de skall passa in i samhällsdebatten och framförallt inom ”mallen” för att maximera sina chanser till forskningsanslag.

Risken är alldeles väldigt stor att klimatforskningen blir så smal att vi missar många av de signaler och tendenser som kanske är den egentliga faran inför framtiden.

Någon upptining av permafrosten verkar i alla fall inte vara i akut annalkande. Här i Stockholm skall jag strax försöka ta mig fram till centralstationen genom det snökaos som råder ute. Om jag har tur så håller både lok och vagnar så att jag kommer hela vägen till Vederslöv i kväll också.

Om inte någonting väldigt dramatiskt händer så kommer det att bli en väldigt vit jul i år.
Det är bara att njuta!

måndag 14 december 2009

Lucia i Växjö domkyrka


Lucia i Växjö domkyrka (för övrigt mitt 5:e luciatåg i år, men lucia kan man aldrig få för mycket av) Kan man tänka sig något vackrare? Och varje år så tycker jag att det här var verkligen det bästa, vackraste och mest stämningsfulla luciatåget – någonsin! Och varje år blir jag lika glatt överraskad över att ”årets” luciatåg slår en ny toppnotering.
Men i år var det inte bara en känsla – det var verkligen så. 140 otroligt duktiga musikelever från Katedralskolan, skickliga musiklärare och en underbart vacker lucia. (Johanna – du är underbar!) Till detta kan läggas att årets version av ”Staffansvisan” nådde nya svindlande höjder.

Om du vill må riktigt gott en stund så skall du koka en kopp te, hämta en pepparkaka (den behöver inte vara hembakad – Maxis ”hemköpta” fungerar utmärkt), sätt dig bekvämt framför datorn och ladda ner luciafirandet från Växjö domkyrka från Svt.

Luta dig tillbaka och låt dig värmas – inifrån!


fredag 11 december 2009

Frukost på residenset!

Idag hade jag möjlighet att vara med på landshövdingens kreativa frukostmöte "Framtid Kronoberg". Jag har tyvärr inte kunnat vara med så många gånger då de oftast har legat tidigt på onsdagarna. Jag passade därför särskilt på att tacka för att de hade valt fredag morgon – den här gången!

Framtid Kronoberg tål att noteras som fenomen. Det är ett mycket positivt initiativ som vår landshövding Kristina Ahlsér satte igång när finanskrisen härjade som värst. Tanken var att alla goda krafter skulle samlas för att skapa en kreativ plattform för – "hur vi går stärkta vidare", som något slags övergripande tema.

Här i Småland är det ju inte heller så svårt att hitta kreativa krafter – det vimlar av dem.
Nu har residenset fått fungera som inspirerande plattform med vår duktiga landshövding som motor.

Trägen vinner och visst ser vi positiva tecken på att det vänder – åt rätt håll!

Vår förra rektor, Magnus Söderström, var också med på morgonmötet och berättade om "utbildning och innovation". Det är alltid lika roligt att lyssna på honom. En strålande pedagog med inspirerande budskap. De växer inte precis på alla träd!

torsdag 10 december 2009

Luciatåg och 7 timmars debatt

Nobeldagen fick en värdig inledning med stämningsfullt och traditionsenligt Luciatåget i bankhallen kl 8.00. Årets första stora luciatåg!
Det är svårt att inte bli tagen av alla vackra sånger som framförs av de klockrena rösterna från Adolf Fredriks musikklasser. Julstämningen börjar så sakta att infinna sig.

Årets ”lucia-tankar” förmedlades av prästen Hans Weichbrodt. Han berättade om den katolske prästen – Maximilliam Kolbe – vars liv var ett levande vittnesbörd om att en levande tro får konsekvenser. För Kolbes del innebar det att han fängslades (efter att ha gömt judar), fördes till koncentrationsläger och så småningom sattes i dödscell (efter att ha tagit en annan mans plats) där han dog!
En stor man, som får, med sitt liv, förmedlar något om medmänsklighet, mod, inre styrka och osjälvisk godhet.

Kort efter den stämningsfulla inledningen av dagen, var vi tillbaka i ”verkligheten” igen. Idag handlade verkligheten om en sju timmar lång debatt med utbildningsutskottet i kammaren. Ämnet för dagen var utskottets budget för 2010 d v s ”Grundskola, högre utbildning och forskning”, ”Studiemedel” och ”Rektorsutbildning”. Efter tre betänkanden och sju timmars debatt så kunde vi då äntligen votera om detta kl 16. Tilldelningen till grundskola och högskola, höjda studiemedel (inklusive höjt fribelopp) och obligatorisk rektorsutbildning är besluten i korthet.

Debatten blev, i vanlig ordning, en aning yvig. Det är lite svårt att följa oppositionens ”röda tråd”. Vänsterpartiets företrädare hävdade, med bestämdhet, att vår höjning av studiemedel handlade om 4:-/vecka d v s 16:-/mån. Hur hon kunde få de 431:-/mån som stod angivna i beslutet att bli 4:-/vecka är fortfarande en gåta. Hon tog också debatten till nya höjder när hon hävdade att dagens studenter lever som "fåglar"!

Man kan onekligen känna att det finns ett visst fog för ytterligare läsa-skriva-räkna-satsningar i skolan. Det är inte bara gårdagens TIMSS-rapport som förstärker känslan av att kunskapen i Ma är ganska bräcklig. En helt vanlig debatt i Sveriges Riksdag bekräftar det intrycket!

onsdag 9 december 2009

Nobelpris och fjaskorapport om skolan!

En händelse som ser ut som en tanke. Nobelpriset delas ut samma dag som skolverket presenterar sin rapport från TIMSS (internationell studie av avancerad kunskap i matematik och fysik hos gymnasieelever).

Det är 13 år sedan förra undersökningen gjordes, men resultatet är onekligen nedslående. Sverige formligen rasar i den senaste internationella kunskapsmätningen TIMSS. Vi kommer på näst sista plats när det gäller gymnasieelevernas kunskap i matematik av de tio länder som ingår i studien. I fysik hamnar vi på femte plats.Inget av de länder som deltog i den förra mätningen 1995 har tappat så mycket. Bara en procent av eleverna når upp till det högsta resultatet i matte medan andelen som inte ens anses ha en medelgod kunskapsnivå nästan har fördubblats.

Det är alarmerande siffror, som dessvärre bekräftar den bild som även svenska skolorgan ger.

Vad kan vi då lära av detta?

Ja, knappast att vi kan slå oss till ro och förvänta oss att världens godhet skall omfamna oss och våra ungdomar. Jag får i alla fall en stark bekräftelse på att Alliansens skolpolitik måste prägla svensk skola under en lång rad av år. Kvalité måste bland annat utvecklas genom tidigt stöd, välutbildade lärare, en tydlig uppföljning och ett gott ledarskap. Med andra ord, självklara ingredienser i Alliansens skolpolitik.

Måtte vi bli bevarade från en återgång till den kravlösa och ansvarslösa politik som har svikit både ungdomar och lärare i deras efterfrågan på tydlig och långsiktig inriktning av skolans uppdrag!

tisdag 8 december 2009

Obegripligt hård tolkning!

I går eftermiddag var jag i Radio Kronoberg och pratade sjukförsäkring och omförsäkring. De senaste dagarnas debatt har präglats av ett ganska stort mått av förvirring kring sjukförsäkringsreglerna och konsekvenserna av beslutet som vi skall fatta den här veckan.

Jag är naturligtvis upprörd över den fyrkantiga linje som försäkringskassan valt att använda vid deras tolkning av sjukförsäkringsreglerna. Det är därför helt nödvändigt med det förtydligande som Alliansen i socialförsäkringsutskottet kommer att presentera idag.

Konsekvenserna av försäkringskassans tolkning, som gör att svårt sjuka personer ska prövas mot hela arbetsmarknaden, står helt i strid med regeringens intentioner.
En lag kan aldrig detaljreglera varje individuell situation men när man tolkar gällande lagar måste ändå det övergripande målet vara att man letar efter lagens intentioner (är man osäker så kan man ju alltid kontakta lagstiftaren!)

Om man granskar antalet rättsfall mot försäkringskassan så bekräftas att de har valt en obegripligt hård tolkningslinje. 25% av alla som driver sin sak vidare i en
tvist mot FK - får rätt !
(att jämföra med Migrationsdomstolen där 8% får rätt)! Detta är en mycket hög siffra. Fallen med de gravida kvinnorna, där samtliga har fått rätt mot FK, bekräftar också att de har valt en så hård tolkning av lagen att den ofta inte håller i en rättslig prövning. Det är en obegripligt hård linje.

För mig som kristdemokrater är det inte möjligt att acceptera att svårt sjuka personer ska tvingas söka arbete. Svårt sjuka och cancersjuka som varit sjukskrivna i ett år ska ha möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80% så länge de är i behov av det. Det får inte råda några tvivel om det och därför är dagens utskottsinitiativ både viktigt och nödvändigt.

Förhoppningsvis så är detta förtydligande tillräckligt för att den fortsatta tolkningen av lagen skall följa dess intentioner. För oss som politiker återstår nu att följa upp konsekvenserna – noga!

Jag utesluter inte ytterligare justeringar och kompletteringar av lagen framöver!

Lyssna på hela debatten här (den börjar ca 5 min in i programmet)

Läs gärna också SvD:s utmärkta ledare idag (Det gäller att få lite distans i debatten)

lördag 5 december 2009

En av årets höjdpunkter!

Så hade jag då, än en gång, förmånen att få vara med om utdelandet av Ritht Livelihood-priset (mera känt som det ”Alternativa fredspriset). Priset delas alltid ut här i riksdagen, i slutet av året. Om man inte tror att ”vanliga” människor kan göra skillnad - så är detta en av årets absolut bästa tillfälle att tvingas omvärdera livet.

Priset delas ut till fyra olika personer som har gjort världen lite bättre. Det är svårt att beskriva hur inspirerande det är att få träffa alla dessa människor, från olika delar av världen, som har gjort skillnad. Starka personligheter, utan speciella förutsättningar som har bestämt sig för att bidra til en bättre värld!

Årets pristagare är fyra personer som, på olika sätt, har gjort fantastiska insatser för att förbättra livet för mänskligheten.

Läs och låt dig inspireras:

David Suzuki (Kanada) får årets hederspris ”för sitt livslånga förespråkande av forskarsamhällets sociala ansvar, och för sitt omfattande bidrag till ökad medvetenhet kring riskerna med klimatförändringarna och uppbyggandet av ett folkligt stöd fören politik som verkligheten tar sig an dessa frågor.”

René Ngongo (Demokratiska Republiken Kongo) hedras ”för sitt mod i konfrontationen med de krafter som förstör Kongos regnskogar, och för sitt arbete med att skapa politiskt stöd för ett bevarande och hållbart nyttjande av dessa skogar.”

Alyn Ware (Nya Zeeland) får priset ”för sitt effektiva och kreativa arbete i två decennier med fredsutbildning och med att befria världen från kärnvapen.”

Catherine Hamlin (Etiopien) belönas ”för att under 50 år ha behandlat patienter med obstetrisk fistula (en förlossningsskada) vilket gett många tusen av Afrikas fattigaste kvinnor hälsan, hoppet och värdigheten åter.”

Jag låter Catherine Hamlins egna ord från hennes anförande lysa som en ledstjärna för oss alla:

”In as much as you have done it for the least of these, you have done it for me.”

fredag 4 december 2009

Demokratin fungerar faktiskt!

Vi lever i ett demokratiskt land och jag har än en gång fått bekräftat att demokratin fungerar i Sverige. Det finns möjlighet att påverka och statliga myndigheter kan ibland släppa prestigen och ändra på felaktiga beslut.

Sent i går kväll fick jag nämligen reda på att generaldirektören för Naturvårdsverket hade backat från sitt tidigare besked. Remisstiden för Bolmentunneln förlängs. Helt i enlighet med önskemål från berörda remissinstanser.

Man bestämde sig alltså för att lyssna på en enhällig opinion bestående av kommunföreträdare, markägare, landshövdingen och mitt eget inlägg bestående av ett öppet brev till berörda generaldirektör.

Klokt beslut!

Det är uppmuntrande när myndigheter kan släppa lite på myndighetsperspektivet, kliva ner till medborgarna, lägga örat mot marken och både lyssna men framförallt också ta intryck!

torsdag 3 december 2009

Öppet brev till Naturvårdsverkets GD!

Idag har jag skickat iväg ett "öppet brev" till Naturvårdsverkets generaldirektör.
Bakgrunden är Naturvårdsverkets, mycket, tveksamma sätt att handskas med Bolmentunnelprojektet.

Om man vill göra en sammanställning av hur man INTE skall handskas med en demokratisk process gentemot våra medborgare - då skall man specielgranska Naturvårdsverkets process med Bolmentunneln.


Listan på felaktig och odemokratisk handläggning kan göras obehagligt lång.
Med tanke på att vi talar om ett statligt verk med ett extra stort ansvar för att demokratin respekteras för att upprätthålla respekten för demokratiska processer så är det här extra problematiskt.

Förhoppningsvis finne det fortfarande kvar lite sans och sunt förnuft. Min förhoppning står till att generaldirektören släpper prestigen och tittar på ärendet en gång till - med nya, utvilade och demokratiska ögon!

Läs hela brevet på min hemsida

Nu lämnar jag Naturvårdsverket för ett ögonblick. Det är dags att förbereda sig för kammardebatt med Näringsutskottet. Idag skall vi debattera "Regional tillväxt".
Sverige slutar inte vid tullarna - är den korta sammanfattningen av mitt anförande.

onsdag 2 december 2009

Får man vara kristdemokrat inom LO?

Det är inte första gången som facken uppträder som politisk megafon, men frågan är om det inte är dags för ordförande Wanja Lundby-Wedin att prata i klartext.
Bakgrunden är att Joakim Widell som har fått sparken från två fackliga uppdrag i Transport.

Orsak: Att han är aktiv Kristdemokrat!

Svenska Transportarbetareförbundet menar att Kristdemokraterna ”driver en anti-facklig politik i regeringsställning”. Ett minst sagt märkligt uttalande eftersom Kristdemokraterna står bakom både den svenska modellen och exempelvis värnar LAS.
Tyvärr är fallet med Joakim Widell inte unikt. Det har hänt flera gånger att kristdemokrater utestängts från facklig verksamhet inom LO.

Det börjar bli dags för Wanja Lundby-Wedin att svara på frågan om LO:s nya rekryteringspolicy innefattar kontroll och politisk registrering för att man skall bli godkänd för ett ”förtroendeuppdrag” inom deras fack?

Motion gör svenskarna smartare

Så har då även DN bekräftat att min intensiva aktivitetsnivå under tonåren var en korrekt investering (även om det inte var det som var drivkraften när jag ägnade varje ledig stund åt att rida eller åka skidor – utan bara njöt av livet) känns det extra bra. Forskare har nämligen verifierat att ”motion är det som gäller om Sverige ska få en smartare befolkning. Killar som har bra kondition i 18-årsåldern presterar bättre på intelligenstester än sina mer stillasittande kamrater.”
Som om inte det var nog så får vi veta att ”tidigare studier har visat att motion är bra även för flickors tankeförmåga. Det verkar till och med som om kopplingen är ännu starkare hos tjejerna”, konstaterar forskarna.
Läs hela artikeln här

Jag gör mitt bästa för att bibehålla en del av den fysiska styrkan från ”ungdomens glada dagar”. Tur att jag har mitt arbetsrum på 5:e våningen här i riksdagen. Huvudregeln är dessutom att hissen bara får användas i extrema nödsituationer!


Så måste vill jag också gratulera Helena Jonsson!!!
En kvinnlig skidskytte blir den första som tar hem bragdguldet till sin sport. Hon klarar att leva upp till dem i den oerhört nervpressande idrotten skidskytte. Svenskt skidskytte dog inte med Magda - den lever i allra högsta grad och banerföraren heter Helena Jonsson!

tisdag 1 december 2009

Ett bortglömt folk

Dagens lunchmöte var någonting alldelens extra.

Rebiya Kadeer var i riksdagen och vi var fyra riksdagsledamöter som var inbjudna till en informell lunch med denna fascinerande kvinna. Efter sex år i kinesiskt fängelse så släpptes hon. I sin bok ”Dragon fighter – One Womans Epic Struggle for Peace with China”, beskriver hon den kamp för frihet och mänskliga rättigheter som är ständigt närvarande för hennes folk ugurerna. Ett bortglömt folk i skuggan av det stora landet Kina.

”Våra naturtillgångar har blivit vår förbannelse” uttrycker sig Regiya. Vårt ”rika” land är en lockelse som Kina inte kan motstå. Deras metoder är gränslösa och obarmhärtiga.

Varför är inte dessa övergrepp mot det här folket mer uppmärksammat i svensk media?