lördag 18 september 2010

Temperaturen stiger på upploppet

Nu är vi verkligen inne på upploppet.

Idag är sista dagen av valrörelsen och det finns bara möjligheter!

Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar på ett stort stöd för Alliansen och ett ökande stöd för Kristdemokraterna. Jag har för länge sedan lärt mig att ta mätningarna med en nypa salt och vet mycket väl att valet är inte avgjort förrän väljarna sagt sitt på söndag, men här är en rolig artikel i Expressen att läsa.

Att ha uppdrag som förtroendevald innebär att man har lämnat alla fasta anställningar bakom sig. Vi har alla osäkra anställningsvillkor som innebär att vi har tillfälliga anställningar som löper ut vart fjärde år - i samband med valdagen! Därefter skall vårt arbete utvärderas av väljarna och deras uppfattning avgör sedan om och hur de vill ge oss fortsatt förtroende.

Jag avvaktar därför mina arbetsgivares (läs väljarnas) utvärdering i morgon, men i väntan på det så har jag för avsikt att använda hela dagen till att möta väljare, svara på frågor och kanske reda ut ett och annat begrepp.

Nu är det målsnöret som gäller!

fredag 17 september 2010

Radio- och Tv-debatter och upploppet

Vi är inne på upploppet och nu rinner dagarna iväg med en sådan fart att det är svårt att hinna notera allt som händer.

En intensiv onsdag innehöll slutdebatt i Radio Kronoberg och därefter intervju i Kanal 10 på kvällen. Efter alla tuffa och konfrontativa debatter som präglat de sista veckorna var det verkligen roligt att få sitta ner i Kanal 10:s soffa och samtala tillsammans med mina vänner Annelie Enochson och Roland Utbult – varsamt vägledda av Börje Claesson. Det blev 90 minuters personligt samtal som handlade om möjligheter och utmaningar som möter oss som kristna riksdagsledamöter, våra drömmar, tankar och visioner.
Gårdagen innehöll debatt mot Carina A Elgestam (s) där Rutavdragets vara eller inte vara avhandlades. Det är naturligtvis helt obegripligt hur ett s k ”arbetarparti” kan avskaffa en reform som uppenbarligen har gett drygt 11 000 jobb? Deras argumentation är både svag och bräcklig och jag är inte ens säker på att de själva tror på sina egna argument.

I gårdagens partiledardebatt fick vi se Göran Hägglund i högform. Roligt! Det borde framstå för varje aktiv tittare vad det här valet handlar om nämligen skillnaden mellan de rödgröna och alliansen. Mot arbete, ansvarstagande, framtidstro välfärdssatsningar och mer av frihet för den enskilde står skattehöjningar, ansvarslöshet, ofrihet och fromma förhoppningar. En röst på Alliansen är en solklar röst för stabilitet och handlingskraft och, med ett eget majoritetsstöd i sikte, också ett värn mot en svår parlamentarisk situation som kan uppstå med konsekvenser för ekonomi och stabilitet.
Men det räcker inte med alliansseger. Det spelar en oerhört stor roll vilket Alliansparti som får rösten. det är vår uppgift att nu visa att Sveriges regering behöver ett starkt kristdemokratiskt inslag för att åstadkomma ett mänskligare Sverige.
Vi har visat att vi är handlingskraftiga: vårdnadsbidraget införande, fastighetsskattens avskaffande och skattesänkningar för pensionärer är vår förtjänst, liksom stora satsningar på vård och omsorg. Utan oss hade det heller inte blivit något förslag i valmanifestet om avdragsrätt för gåvor till idella organisationer med verksamhet bland behövande.
Det är också uppenbart att Kristdemokraternas röst behövs för familjernas frihet, det civila samhällets möjligheter, små- och familjeföretagens villkor, en generös politik gentemot fattiga, flyende och förtryckta, allas möjlighet till en plats på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar, och stora satsningar för en värdig vård och omsorg. Och mycket mer.
Expressen har fina rubriker idag om vår positiva trend och att alliansens framgångar hänger samman med vårt partis. Klok analys!

söndag 12 september 2010

Politik och etik hänger ihop

Idag skriver Göran Hägglund på DN debatt om det som bildar grunden inom politiken för oss kristdemokrater. Han konstaterar att "politik och etik hänger ihop" och utvecklar sedan frågan kring de gooda gemenskaperna som skapar trygghet och god moral, och hur det sedan leder vidar till tillit mellan människor. Det är just där som vi hittar den felande länken nämligen att bristen på tillit alstrar otrygghet, egoism och främlingskap. I det klimatet d v s, när man upplever att värdegemenskapen har brustit, ställs plötsligt kraven på att politik ska ställa allt till rätta börjar höras.

Det är av just den anledningen som vi kristdemokrater värnar det civila samhället. När de goda gemenskaperna, med familjen som den viktigaste, fungerar som bäst bildar de nämligen en värderingarnas vall mot den ständigt trängande lag- och regleringsströmmen. Utan etik – en massproduktion av lagar.

Alla allianspartier definierar sin grundläggande uppgift i politiken, och vår är att vara den envisa rösten för de värden som finns bortom materialismen, för det genuint mänskliga i tillvaron: För relationer, för solidaritet, för plikt och ansvar, för trygghet, generositet, hederlighet och anständighet.
Det är när vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land som vi ser det fria och trygga Sverige avteckna sig. Det är den kristdemokratiska vision som vi håller framför oss när vi arbetar med program och tabeller. Kanske inte exakt den Lewin har ritat upp, men likväl. (Läs hela artikeln här)

lördag 11 september 2010

Kristdemokraterna behövs mer än någonsin!

Idag har det varit Alliansdag – i Sverige och naturligtvis även i Växjö! Det är roligt att träffas, att understryka enheten och visa på kraften i vår gemensamma politik. I Växjö gick vi tillsammans från Alliansvalstuga till Alliansvalstuga och lyfte varandras politik genom gemensamma appeller. Min vän och riksdagskollega Anna Tenje – M (kollega fram till valet eftersom hon nu väljer att lämna rikspolitiken för den kommunala arenan) höll ett brandtal om kristdemokraternas betydelse för Alliansen som värmde långt in i hjärtat. Tack Anna!

Även om vi idag har ett alliansfokus kring flera av kampanjaktiviterarna så måste jag understryka att det inte räcker med att alliansen kan återvinna regeringsmakten. Det spelar en stor, för att inte säga avgörande roll, att kristdemokraterna får ett betydande inflytande i en alliansregering. Ett inflytande som kommer av att vi får väljarnas förtroende på valdagen.
Utan oss - vem står för familjens betydelse och föräldrarnas rätt till mer tid med sina barn? Vem ser till värdet av gemenskap, av idealitet och samhörighet i föreningar, församlingar och organisationer? Vem ser till värdet av små- och familjeföretag och vad de behöver? Vem står för principen om människovärdet och är garanten mot aktiv dödshjälp?
Utan oss - Vem ser till att staten inte klampar in på familjernas och det civila samhällets frihet? Vem står för att människor med olika förutsättningar ska kunna ha en plats på arbetsmarknaden? Vem ser att skattesänkningar inte bara är en åtgärd för fler jobb, utan ger frihet til människor? Vem står för verklig mångfald på skolans, barnomsorgens och vårdens områden?
Utan oss - vem står upp för de fattiga och de flyende som behöver vår hjälp? Vem har en etisk kompass när nya och svåra frågor dyker upp på den politiska arenan? Vem har förmågan att se andra värden i tillvaron än de materiella?
Sverige behöver en stark kristdemokratisk röst om vi ska kunna få ett mänskligare Sverige.

onsdag 8 september 2010

Rut - vita, viktiga jobb!

Den är svårt att överskatta Rotavdragets betydelse för många, många människor. Talet om att Rut- avdraget bara utnyttjas av en rik elit är bara politisk populism. Verkligheten beskriver någonting helt annat nämligen hur svarta jobb blir vita och unga barnfamiljer kan få hjälp med att få livets alla delar att gå ihop. Äldre människor kan plötsligt få den praktiska hjälp med städning och trädgårdsskötsel som gör det möjligt för dem att bo kvar hemma - lite längre. Hur man kan negligera betydelsen av att de här jobben skall vara fottsatt vita är svårt att förstå. Rut-avdragets införande är en verklig jämnställdhetsreform - i tiden!
(Se filmen om Rut)

söndag 5 september 2010

Frågorna är många - svaren är få!

En rolig och innehållsrik helg går mot sitt slut.
Gårdagen innehåll både invigning av friskolornas dag i Växjö och tal på Sävjös familjedag. Andreas Carlsson (fjärde namnet på Kristdemokraternas Jönköpingslistan) gjorde mig sällskap och vi framförde vår politik i trivsam dialogform.

I kväll är det dags för Lars Ohly att möta väljarna genom SvT:s utfrågning. Det är onekligen en hel del frågor som fortfarande är obesvarade i oppositionens gemensamma valmanifest. Vill de höja skatten för löntagare – mer än de redan har föreslagit? Vem skall betala förmögenhetsskatten och hur ser vänsterpartiernas familjepolitik ut? 22 augusti sa exempelvis Sahlin att ”Vi kommer att röra oss mot flera pappamånader” i den rödgröna politiken. Lars Ohly konstaterade strax efteråt, i strid med S-ledningens besked, att det skulle vara orimligt att utesluta att en rödgrön regering ändå kommer att införa en utökad kvotering.
Det är möjligt att kvällens utfrågning kommer att räta ut den sista ansamlingen av frågetecken. Jag är emellertid tveksam.
Frågorna är många – svaren är få - och mycket tyder på att obekväma svar på alla de frågor där den gemensamma politiken lyser med sin frånvaro hos oppositionen kommer att förbli obesvarade.

fredag 3 september 2010

Maria Larsson besöker Erikshjälpen i Växjö!

Idag skriver jag och Sören Andersson (ordförande för Erikshjälpens Second Hand i Växjö) en artikel om vikten av att införa avdragsrätt för ideella organisationer.
Kristdemokraterna har sedan länge kämpat för att det införs en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. I valrörelsen 2006 gav Alliansen ett löfte om att utreda införandet av avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. När nu Alliansens valmanifest presenterats visar det sig att vår politik äntligen blir verklighet. Om ekonomin tillåter införs under kommande mandatperiod en skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Skattereduktionen införs för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som helt eller delvis bedriver hjälpverksamhet bland behövande i Sverige eller utlandet.
I Sverige är stödet till ideella verksamheter mycket starkt. Oavsett om det gäller föreningsliv, internationella hjälpinsatser eller socialt arbete. Samtidigt är Sverige det enda land i EU där medborgare och/eller företag inte har möjlighet att göra avdrag för sina gåvor till ideell verksamhet. Genom att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer ändrar vi på det.
Den utredning som tillsattes på Kristdemokraternas initiativ 2008 för att undersöka hur de svenska skattereglerna skulle kunna utformas för att införa en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer kom fram till att en sådan avdragsrätt skulle öka gåvorna med 800 miljoner kronor per år. Statens kostnad skulle endast bli 650 miljoner kronor. Utredningen var begränsad till resultaten för en avdragsrätt som omfattar gåvor till hjälpverksamhet, men ger en ändå en fingervisning om hur avdragsrätt för gåvor kan stimulera givandet. Det är viktigt att påpeka att de minskade skatteintäkterna inte är pengar som går upp i rök, istället innebär detta en omfördelning från offentlig sektor till det civila samhället.
För Erikshjälpen skulle exempelvis ett gåvoavdrag kunna innebära att de som hjälporganisation skulle få möjlighet att bygga fler skolor med vattenrening i små isolerade indianbyar längs med Amazonasfloden. Det skulle kunna göra det möjligt för de att fortsätta med vårt projekt i Mozambique där de satsat på solenergi. Genom investeringar i solpaneler på skoltaken får skolor ström till lampor vilket i sin tur möjliggör undervisning på kvällstid.
Det är angeläget att det offentliga inte omöjliggör eller försvårar för den ideella sektorn att växa genom lagstiftning och beskattning, utan tvärtom underlättar och uppmuntrar. Samhället är så mycket mer än staten. Det är föreningarna, idrottsklubbarna, kyrkorna och hjälporganisationerna som utgör det civila samhället som bygger och är kittet i Sverige. Det offentliga måste uppmuntra sådant engagemang och inte konkurrera ut det. Genom löftet om att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer stärks det civila samhället och uppmuntrar människors engagemang och ansvarstagande för varandra.

För att understryka vikten av den här frågan kommer Maria Larsson idag att besöka Erikshjälpen under sitt besök här i Växjö. Vi vill verkligen visa att vi menar allvar med att den här frågan måste lösas.

torsdag 2 september 2010

Ett mänskligare Sverige dimper ner i bevlådan!

I dag får landets alla 4,4 miljoner hushåll våra valsedlar i sina brevlådor tillsammans med information om vår politik. Ett mänskligare Sverige sprids nu ut över landet!

I går var jag inbjuden till två debatter. På Kronobergs folkhögskola fick vi möta elever och bland annat debattera ungdomsarbetslösheten och andra frågor som berör ungdomar – på väg ut i livet. Jag hoppas att alternativen framstod ganska klart. Det är svårt att tänka sig att ungdomsarbetslösheten skulle minska med en rödgrön politik som gör det dyrare och svårare att anställa unga. Vänsterkoalitionens representanter talade också helst om drömmar och visioner och berättade att de gärna skulle se att friåret återinfördes. Tyvärr så hade de glömt att stämma av det med sin partiledning som verkar snarast besvärad när det frågan kommer på tal. Än en gång fick vi bekräftat att vänsterblockets politik alltför ofta handlar om visioner och önsketänkande, alltför ofta utan kontakt med verkligheten.

Det ljusnar allt mer på arbetsmarknaden. När krisen är över och ekonomin vänder uppåt får allt fler människor ett arbete att gå till. Där man har en uppgift, arbetskamrater och får känna att man tillhör en gemenskap. Tyvärr gäller detta inte alla i vårt samhälle. En grupp som under många år har varit utanför arbetsmarknaden i allt för stor utsträckning är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ett av våra starkaste vallöften handlar om att kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. För oss kristdemokrater är signalen till den offentliga sektorn att anställa fler personer med funktionsnedsättning också ett viktigt steg mot ett Mänskligare Sverige!

onsdag 1 september 2010

Hägglund i Svt och rödgrönt valmanifest!

Idag är vi stolta över Göran Hägglunds insats i SvT´s utfrågning i går! Lena Melin på Aftonbladet ger honom 4+ och skriver att ”den som funderade på att rösta på kd tvekar nog inte längre”. Jag har (nästan) alltid tyckt att den där Melin verkar vara en klok och balanserad kvinna och den här gången är hennes analys exceptionellt genomtänkt!

Igår kom så äntligen de rödgrönas valmanifest. Lite sent kanske en och annan tycker, men det är möjligt att de anser att 19 dagar är fullt tillräckligt för att hinna presentera sin politik för väljarna.
Det är emellertid häpnadsväckande att de rödgröna nu presenterar sitt valmanifest helt utan att ge något besked till föräldrarna om kvoteringen av föräldraförsäkringen. Sveriges föräldrar har just ingen aning om hur de kommer att tvingas in i en vänsterpartistisk fyrkantig likatvångsdelning vid ett eventuellt rödgrönt styre. Mona Sahlin gav inget rakt svar på frågan om de rödgröna enats kring föräldraförsäkringen.
Vänsterpartiet har ju tidigare sagt att man vill att dagarna ska delas lika mellan föräldrarna och Miljöpartiet vill att föräldrarna ska få en tredjedel var. På direkt fråga om man inte kunnat enas kring denna fråga svarade Sahlin mycket undvikande. Med 19 dagar kvar till valet saknas alltså ännu svar från de rödgröna på en mycket viktig fråga.
Skillnaden mellan politiken blir tydligare och tydligare. Vi Kristdemokrater är övertygade om att
föräldrar vet bättre än politiker. 8 av 10 säger också nej till tvångsdelad föräldraförsäkring. För oss har politiken sina gränser. Vi vill ge familjerna mer makt och mer frihet. Därför är det självklart för oss att säga vi nej till tvångsdelning. Vi vet att alla tre oppositionspartierna vill använda föräldraförsäkringen föra att styra föräldrarnas uttag av föräldradagar. De vill inte låta föräldrarna bestämma själva. Men hur? I det valmanifest som de rödgröna presenterade i går finns inga besked.
Vi har en helt annan utgångspunkt och därfrö vill vi också ha en mer generös och flexibel föräldraförsäkring med ökade möjligheter för båda föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt. Alliansen är också helt överens om att vårdnadsbidraget ska göras mer flexibelt

De rödgrönas otydliga besked hur de vill använda föräldraförsäkringen för att styra familjerna står mot våra förslag för ökad valfrihet för barnfamiljerna. Det måste väljarna få veta!