lördag 3 juli 2010

Det självklara alternativet!

Ibland blir man riktigt, riktigt glad när man läser en och annan artikel.
För några dagar sedan skrev Svenska Dagbladets förre debattredaktör Sune Olofson en ”klockren” debattartikel som förklarar varför Kristdemokraterna är det självklara alternativet för honom.

Vid fyllda 65 års ålder och nybliven pensionär bestämde han sig för att använda den nyvunna friheten till att ta ett aktivt steg och bekänna politisk färg. Han tog uppdraget på allvar och bestämde sig för att granska samtliga partiers partiprogram. Under 2,5 år satt han i sin stuga i Roslagen och plöjde de olika texterna. Han fastnade för Kristdemokraterna. Han konstaterar krasst att det inte fanns något annat parti som redovisade en så tydlig värdegrund som Kristdemokraterna. ”Inget annat parti har denna helhetssyn på människan. Människan bör inte reduceras till materialist. Livet handlar inte enbart om karriär, egendom, konsumtion och tillväxt. Partiet vågar tala om moral och etik. I Sverige är ordet moral oftast förknippat med sex och kön och Kd:s motståndare gör ofta den markeringen för att marginalisera partiet. Det finns många fördomar runt KD, men mitt intryck är att det är ett modernt parti som utvecklats och breddats positivt sedan starten 1964.”

Jag skulle kunna citera hela artikeln eftersom den är en utmärkt sammanfattning av kristdemokratisk politik. Jag skulle definitivt inte ha kunnat uttrycka det bättre själv. Förhoppningsvis är det många fler som kommer att få samma ”aha-upplevelsen” under de kommande veckorna. För det är alldeles uppenbart att det är betydligt fler som egentligen är Kristdemokrater. Förhoppningsvis vågar man göra det som Sune Olofson så föredömligt och modigt har gjort, nämligen undersöka vad partierna EGENTLIGEN står för! ( Läs hela artikeln här)

fredag 2 juli 2010

Alf Svensson - ett lysande anförande i Örebro

Igår hade vi förmånen att lyssna på vår europaparlamentariker Alf Svensson. Han höll ett strålande anförande som handlar om globaliseringens möjligheter. I svallvågorna av detta har det emellertid uppstått problem kring integritet. Ett problemområde som knappast diskuterades i det gamla bondesamhället.
Alf Svensson väjer inte för att understryka de positiva avtryck som kristendomen har gjort i hela det västerländska samhället. Värderingar av icke-materiell karaktär. Det borde nämligen vara ganska uppenbart att varken en stat eller en individ kan vara värdeneutral. Jorden är inte rund och odelbar varken när det gäller de ekonomiska och finansiella värdena. En diskussion kring gemensamma värden är i det sammanhanget alltför frånvarande. Vi behöver värderingar för att inte världen skall krackelera. Att vägra att inse att i det sammanhanget så har kristendomens inflytande i vårt samhälle banat vägen för ett mer medmänskligt samhälle är enbart blåögt.
Han konstaterar också att det finns en västerlandets feghet. Religionsfobi finns och om den leder till att gemensamma värderingar förnekas - måste de förnekas.
Frågan är om värderingar måste härledas till religion? Oavsett vad man anser om det dogmatiska systemet så är det otvivelaktigt (prof Alf Ross) så att religion spelar en mycket stor roll när vi formulerar våra värderingar. Budorden är kanske en av vår tids viktigaste kulturarv (Slas). Detta är alltså ingenting som uttalats av ivriga kristdemokrater utan understrukits av författare och akademin.
Efter andra världskriget (då kommunism, marxism och nazism hade präglat Europa) var det viktigt att luta sig mot de kristna värdena vid uppbyggandet av ”det nya” Europa. Europas ledare drevs av kristen etik som de bar med sig. De kristna värderingarna lade grunden vid uppbyggandet av ett Europa där människovärdet upprättades och respekten för olika folkslag var grundläggande.
Alf Svensson underströk, med kraft, att världens ledare inte bara borde mötas för att tala om ekonomi utan också för att tala om gemensamma värden. Enbart ett handelsavtal och ekonomi kommer inte att räcka för att hålla samman Europa. Vi måste vara tydliga med att ställa krav på mänskliga rättigheter och lika värden för alla människor. FN:s krav på mänskliga fri- och rättigheter är en självklar grund och FN borde tillåta sig att skruva upp tonläget och ställa krav på andra länder. EU: möjligheter att påverka och ställa krav skall inte heller underskattas.
Han avslutade med att ställa en öppen fråga om vad människor egentligen kommer att minnas av vårt engagemang. Självklart kan vi inte veta detta, det enda vi vet är att vårt uppdrag är att göra vårt bästa?

torsdag 1 juli 2010

Riksting i Örebro

Så är vi då äntligen på plats. 750 kristdemokratiska rikstingsdelegater från hela landet.
Göran Hägglunds inledningsanförande var också något extra. Vi fick lyssna på en avslappnad och inspirerad partiledare som underströk att vi nu bara skall klara av en valrörelse innan vi träffas nästa gång – för att fira valsegern! En trivsam vision som vi inte hade några problem att ställa upp på.

Att Göran är en ”hejare” på träffsäkert bildspråk var inte någon stor nyhet för oss som har haft förmånen att lyssna på honom vid många tillfällen. Hans målande bild av oppositionens ”fotbollslag” blev också extra bejublad. Han konstaterade bland annat att fotbollslaget främst var bemannat med ”vänsterytterspelare” vilket därmed lämnade övriga delar av spelplanen mycket luftig. Den stora ansamlingen av spelare på vänsterkanten innebär också att målet lämnas vidöppet. För vår del handlar det nu bara om att rulla in bollen!

Så är då rikstinget igång. Nu ser vi fram emot förhandlingar, kloka beslut, gemenskap och inspirerande seminarium.