torsdag 18 februari 2010

Den rödgröna soppan

Häromdagen blev trafikutskottets utredning om pumplagen färdig. Trafikutskottet har låtit utvärdera de konsekvenser som pumplagen medfört på landsbygden. Den kritik som vi Kristdemokrater framförde redan 2005 bekräftas nu. Fokuseringen på etanol får katastrofala följder för landsbygden. Miljödiesel och biogas har fått stå tillbaka, inte på goda grunder, utan ett ensidigt kostnadsfokus som pumplagen har tvingat fram.
Här i vårt eget län har fyra tankställen fått läggas ner under 2009 och det finns risk för att ännu fler nedläggningar kommer att ske under 2010.
Den rödgröna soppa som Miljöpartiet kokade ihop när man drev igenom pumplagen har blivit en riktig soppatorsk för hela den svenska landsbygden. Det börjar bli dags att utvärdera konsekvenserna av Miljöpartiets politik. För oss som bor på den småländska landsbygden vore det katastrof om Miljöpartiet fick ett större inflytande i svensk politik. Pumplagen är bara ett exempel på vilka följder deras ogenomtänkta och orealistiska politik får. Och då har jag inte ens nuddat vid deras energipolitik!

onsdag 10 februari 2010

Jag har fått förnyat förtroende

I lördags hade vi nomineringsstämma i Växjö. När provvalsresultatet offentliggjordes så stod det klart att mitt stöd hos mina partivänner här i länet var mycket stort. Jag blev både glad och mycket tacksam över att de visade mig ett så entydigt stöd i provvalet och när sedan nomineringsstämman bekräftade detta enhälliga stödet med sitt beslut så kan jag inte känna annat än stor glädje och tacksamhet. Glädje över att jag har fått en bekräftelse på att mitt sätt att bedriva kristdemokratisk politik uppskattas av mina partivänner här i Kronoberg och tacksamhet för att jag tillhör ett parti där värderingsfrågor och människovärdets okränkbarhet är drivkraften i vårt politiska arbete för att skapa ett mänsklgare samhälle.
Nu är det äntligen valrörelse!

lördag 6 februari 2010

Kd-dagarna i Jönköping

På kommun- och landstingsdagarna i Jönköping i helgen ställde Ulf Wickbom under slutdebatten frågan till panelen om vi är ett konservativt parti. I SvD har det framställts på det sättet genom en lite märklig rubrik, där FFFF (Flit, Företagsamhet, Familj och Frihet) skulle vara en rörelse med syfte att driva kristdemokraterna i konservativ riktning.

Bengt Germundsson ger ett bra svar i senaste numret av Kristdemokraten. Vi är ett både radikalt och konservativt parti. Göran Hägglund fick också tillfälle att i debatten förklara vad det innebär att vi är värdeorienterade. Kristdemokratisk ideologi gäller oberoende av hur samhället ser ut. Vi har en idé om det goda samhället, byggt på familjen som minsta naturlig gemenskap, med solidaritet, förvaltarskap och subsidiaritet som ledstjärna där också respekten för det absoluta människovärdet är en grundbult. Det är alltså inte fråga om att bevara något gammalt, utan om att erbjuda en radikal, människovänlig ideologi. Hägglund sa för övrigt minst en annan mycket bra sak - "vissa vill bygga ett effektivare samhälle, vi vill bygga ett mänskligare".