onsdag 8 september 2010

Rut - vita, viktiga jobb!

Den är svårt att överskatta Rotavdragets betydelse för många, många människor. Talet om att Rut- avdraget bara utnyttjas av en rik elit är bara politisk populism. Verkligheten beskriver någonting helt annat nämligen hur svarta jobb blir vita och unga barnfamiljer kan få hjälp med att få livets alla delar att gå ihop. Äldre människor kan plötsligt få den praktiska hjälp med städning och trädgårdsskötsel som gör det möjligt för dem att bo kvar hemma - lite längre. Hur man kan negligera betydelsen av att de här jobben skall vara fottsatt vita är svårt att förstå. Rut-avdragets införande är en verklig jämnställdhetsreform - i tiden!
(Se filmen om Rut)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar