söndag 12 september 2010

Politik och etik hänger ihop

Idag skriver Göran Hägglund på DN debatt om det som bildar grunden inom politiken för oss kristdemokrater. Han konstaterar att "politik och etik hänger ihop" och utvecklar sedan frågan kring de gooda gemenskaperna som skapar trygghet och god moral, och hur det sedan leder vidar till tillit mellan människor. Det är just där som vi hittar den felande länken nämligen att bristen på tillit alstrar otrygghet, egoism och främlingskap. I det klimatet d v s, när man upplever att värdegemenskapen har brustit, ställs plötsligt kraven på att politik ska ställa allt till rätta börjar höras.

Det är av just den anledningen som vi kristdemokrater värnar det civila samhället. När de goda gemenskaperna, med familjen som den viktigaste, fungerar som bäst bildar de nämligen en värderingarnas vall mot den ständigt trängande lag- och regleringsströmmen. Utan etik – en massproduktion av lagar.

Alla allianspartier definierar sin grundläggande uppgift i politiken, och vår är att vara den envisa rösten för de värden som finns bortom materialismen, för det genuint mänskliga i tillvaron: För relationer, för solidaritet, för plikt och ansvar, för trygghet, generositet, hederlighet och anständighet.
Det är när vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land som vi ser det fria och trygga Sverige avteckna sig. Det är den kristdemokratiska vision som vi håller framför oss när vi arbetar med program och tabeller. Kanske inte exakt den Lewin har ritat upp, men likväl. (Läs hela artikeln här)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar