fredag 3 september 2010

Maria Larsson besöker Erikshjälpen i Växjö!

Idag skriver jag och Sören Andersson (ordförande för Erikshjälpens Second Hand i Växjö) en artikel om vikten av att införa avdragsrätt för ideella organisationer.
Kristdemokraterna har sedan länge kämpat för att det införs en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. I valrörelsen 2006 gav Alliansen ett löfte om att utreda införandet av avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. När nu Alliansens valmanifest presenterats visar det sig att vår politik äntligen blir verklighet. Om ekonomin tillåter införs under kommande mandatperiod en skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Skattereduktionen införs för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som helt eller delvis bedriver hjälpverksamhet bland behövande i Sverige eller utlandet.
I Sverige är stödet till ideella verksamheter mycket starkt. Oavsett om det gäller föreningsliv, internationella hjälpinsatser eller socialt arbete. Samtidigt är Sverige det enda land i EU där medborgare och/eller företag inte har möjlighet att göra avdrag för sina gåvor till ideell verksamhet. Genom att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer ändrar vi på det.
Den utredning som tillsattes på Kristdemokraternas initiativ 2008 för att undersöka hur de svenska skattereglerna skulle kunna utformas för att införa en avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer kom fram till att en sådan avdragsrätt skulle öka gåvorna med 800 miljoner kronor per år. Statens kostnad skulle endast bli 650 miljoner kronor. Utredningen var begränsad till resultaten för en avdragsrätt som omfattar gåvor till hjälpverksamhet, men ger en ändå en fingervisning om hur avdragsrätt för gåvor kan stimulera givandet. Det är viktigt att påpeka att de minskade skatteintäkterna inte är pengar som går upp i rök, istället innebär detta en omfördelning från offentlig sektor till det civila samhället.
För Erikshjälpen skulle exempelvis ett gåvoavdrag kunna innebära att de som hjälporganisation skulle få möjlighet att bygga fler skolor med vattenrening i små isolerade indianbyar längs med Amazonasfloden. Det skulle kunna göra det möjligt för de att fortsätta med vårt projekt i Mozambique där de satsat på solenergi. Genom investeringar i solpaneler på skoltaken får skolor ström till lampor vilket i sin tur möjliggör undervisning på kvällstid.
Det är angeläget att det offentliga inte omöjliggör eller försvårar för den ideella sektorn att växa genom lagstiftning och beskattning, utan tvärtom underlättar och uppmuntrar. Samhället är så mycket mer än staten. Det är föreningarna, idrottsklubbarna, kyrkorna och hjälporganisationerna som utgör det civila samhället som bygger och är kittet i Sverige. Det offentliga måste uppmuntra sådant engagemang och inte konkurrera ut det. Genom löftet om att införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer stärks det civila samhället och uppmuntrar människors engagemang och ansvarstagande för varandra.

För att understryka vikten av den här frågan kommer Maria Larsson idag att besöka Erikshjälpen under sitt besök här i Växjö. Vi vill verkligen visa att vi menar allvar med att den här frågan måste lösas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar