torsdag 2 september 2010

Ett mänskligare Sverige dimper ner i bevlådan!

I dag får landets alla 4,4 miljoner hushåll våra valsedlar i sina brevlådor tillsammans med information om vår politik. Ett mänskligare Sverige sprids nu ut över landet!

I går var jag inbjuden till två debatter. På Kronobergs folkhögskola fick vi möta elever och bland annat debattera ungdomsarbetslösheten och andra frågor som berör ungdomar – på väg ut i livet. Jag hoppas att alternativen framstod ganska klart. Det är svårt att tänka sig att ungdomsarbetslösheten skulle minska med en rödgrön politik som gör det dyrare och svårare att anställa unga. Vänsterkoalitionens representanter talade också helst om drömmar och visioner och berättade att de gärna skulle se att friåret återinfördes. Tyvärr så hade de glömt att stämma av det med sin partiledning som verkar snarast besvärad när det frågan kommer på tal. Än en gång fick vi bekräftat att vänsterblockets politik alltför ofta handlar om visioner och önsketänkande, alltför ofta utan kontakt med verkligheten.

Det ljusnar allt mer på arbetsmarknaden. När krisen är över och ekonomin vänder uppåt får allt fler människor ett arbete att gå till. Där man har en uppgift, arbetskamrater och får känna att man tillhör en gemenskap. Tyvärr gäller detta inte alla i vårt samhälle. En grupp som under många år har varit utanför arbetsmarknaden i allt för stor utsträckning är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ett av våra starkaste vallöften handlar om att kommuner, landsting och statliga myndigheter och bolag ska anställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. För oss kristdemokrater är signalen till den offentliga sektorn att anställa fler personer med funktionsnedsättning också ett viktigt steg mot ett Mänskligare Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar